Ống lót côn FBJ

Giá mời liên hệ


Ống lót côn thương hiệu FBJ được sản xuất và quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng và điều kiện kỹ thuật.

Chúng tôi hiện có những qui cách sau có sẵn có thể cung cấp ngay:
 

H 205

H 206

H 207

H 208

H 209

H 210

H 211

H 212

H 213

H 214

H 215

H 216

H 217

H 218

H 219

H 220

H 222

 

H 2305

H 2306

H 2307

H 2308

H 2309

H 2310

H 2311

H 2312

H 2313

H 2314

H 2315

H 2316

H 2317

H 2318

H 2319

H 2320

H 2322

H 2324

H 2326

H 2328

H 2330

H 2336

H 2340

H 2344

H 305

H 306

H 308

H 309

H 310

H 311

H 312

H 313

H 314

H 315

H 316

H 317

H 318

H 320

H 322

 

 

H 3024

H 3026

H 3028

H 3030

H 3036

H 3040

H 3044

H 3120

H 3122

H 31 24

H 3126

H 3128

H 3130

H 3132

H 3134

H 3136

H 3138

H 3140

H 3144

call